Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Dodaj Somavedic i popraw jakość swojego życia

Kontynuuj zakupy

Somavedic Technologies Privacy Policy

Co zawierają poniższe Zasady?

W poniższych zasadach informujemy kiedy i w jaki sposób będziemy zarządzali Twoimi danymi osobowymi oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@somavedic.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także w sprawie swobodnego przepływu takich danych przy jednoczesnym uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem").

Kto przetwarza Twoje dane osobowe

Firma Somavedic Technologies s.r.o., z siedzibą w: Třebenická 222/1, Lovosice, 410 02, Republika Czeska (zwana dalej "Administratorem").

Kiedy, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe


Zamawianie produktów

 1. W związku ze złożonym zamówieniem przetwarzamy dane osobowe wprowadzone do formularza. Należą do nich w szczególności: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu, Regon/NIP adres/siedziba, dane dotyczące płatności, dane dotyczące zamówienia oraz wszelkie inne dane wpisane do zamówienia.

 2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zamówienia, dostawy zamówionego towaru i rozpatrzenia ewentualnej reklamacji. Ponadto, dane osobowe przetwarzamy na potrzeby ewidencjonowania dokumentacji, także na okoliczność sporu między zamawiającym a naszą firmą.

 3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres 10 lat od momentu zrealizowania ostatniej części umowy, o ile, na mocy odrębnych przepisów, nie zachodzi obowiązek przechowywania dokumentów związanych z umową przez dłuższy okres. Takie przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w świetle wymogów prawa oraz ochrony interesu firmy.

 4. Dołączając do grona naszych klientów, zgadzasz się na otrzymywanie na adres e-mail materiałów reklamowych o nowościach i i promocjach przygotowywanych przez naszą firmę. Działania takie realizujemy w oparciu o zapisy § 7 ust. 3 Ustawy nr 480, Dziennik Ustaw z roku 2004, o informacyjnych usługach firm. Oczywiście, możesz nie wyrazić zgody na otrzymywanie tego typu korespondencji lub też w dowolnym momencie zażądać zaprzestania jej wysyłania przesyłając nam stosowną informację na adres info@somavedic.pl lub zaznaczając odpowiednią uwagę w treści otrzymanego od nas e-maila.


Otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach (newsletter)

 1. Jeżeli wyrażasz zainteresowanie otrzymywaniem informacji promocyjno-reklamowych w formie newslettera, przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe: adres e-mail oraz imię i nazwisko, o ile zostały wprowadzone do formularza zgłoszeniowego.

 2. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali na postawie zgody udzielonej nam podczas rejestracji do newslettera.

 3. Powyższe dane osobowe będziemy przetwarzali przez 3 lata od dnia otrzymania zgody, o ile nie zadeklarujesz chęci wydłużenia tego okresu.

 4. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana wiadomością e-mail przesłaną na adres: info@somavedic.pl lub poprzez odznaczenie odpowiedniej uwagi w treści newslettera. Wycofanie zgody będzie skutkowało automatycznym zaprzestaniemy wysyłania Ci newsletterów.

 

Formularz kontaktowy

 1. W przypadku przesłania nam wiadomości e-mail z jakimkolwiek wnioskiem lub pytaniem będziemy przetwarzali Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, a także inne dane wpisane w treści wiadomości.

 2. Wyżej wymienione dane osobowe przetwarzamy przez cały okres niezbędny do obsługi Twojego wniosku lub pytania, w celu udzielenia Ci informacji zwrotnej i przez okres maksymalnie 1 roku po zakończeniu obsługi Twojego wniosku lub pytania, o ile nie zaistnieje inny prawny obowiązek wydłużenia okresu przetwarzania przedmiotowych danych osobowych.


Recenzje

 1. Przesyłając na adres: info@somavedic.pl swoją recenzję lub opinię o produkcie wyrażasz automatyczną zgodę na jej publikacje na stronie www.somavedic.pl, lub w innych serwisach internetowych firmy, w tym także na przekład na inne języki obce.

 2. W ramach otrzymanej recenzji lub opinii będziemy przetwarzali podane przez Ciebie dane, w tym w szczególności imię i nazwisko, jak również Twoje zdjęcie, o ile zostało ono dołączone do korespondencji.

 3. Powyższe dane osobowe będziemy przetwarzali na podstawie Twojej zgody, przez cały okres prezentowania recenzji w serwisach internetowych firmy. Twoja zgoda na przetwarzanie powyższych danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana.


Cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu:

 

 1. Pomiaru ruchu na stronie i generowania odpowiednich statystyk, w tym analizy zachowań internautów w celu dostosowania działań reklamowych do ich indywidulanych potrzeb.
 2. Przechowywanie plików cookies w celu pomiaru ruchu i generowania statystyk może być uznane za przetwarzanie danych osobowych. Takie przetwarzanie jest możliwe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Pliki cookies są informacją zbiorczą oraz anonimową i uniemożliwią identyfikację konkretnej osoby. Odznaczając odpowiednie komunikat w pasku cookies można nie wyrazić zgody na tego typu przetwarzanie danych.
 3. Pliki Cookies konieczne do zarządzania stroną przechowywane są wyłącznie przez okres niezbędny do zapewnienia właściwego działania strony. Za pośrednictwem odpowiedniego komunikatu w pasku cookies można wycofać zgodę na tego typu przetwarzanie danych, jednak może to spowodować ograniczenie funkcjonalności i kompatybilności stron internetowych.
 4. Pliki cookies przechowywane są na podstawie zgody, której można udzielić ponownie również za pośrednictwem paska cookie.
 5. Z plików cookies korzystają również:


  Pliki Cookies przechowujemy przez czas określony dla poszczególnych typów cookies.

  • Facebook
   - typ cookies: marketingowe;
   - nazwa: Facebook pixel;
   - wygaśnięcie: 30 dni;

  • Google Analytics
   - typ cookies: marketingowe;
   - nazwa: Google Analytics kod mierzący;
   - wygaśnięcie: 30 dni.


  Jakie masz prawa?

  Weź proszę pod uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Ci następujące prawa:

  1. prawo do cofnięcia zgody,

  2. prawo do domagania się od nas informacji, jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy;

  3. prawo do domagania się od nas dostępu do tych informacji oraz ich aktualizacji lub modyfikacji, ewentualnie domagania się ograniczenia przetwarzania;

  4. prawo do domagania się od nas usunięcia danych osobowych – o ile nie chodzi o dane osobowe, które mamy prawo lub obowiązek nadal przetwarzać, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub gdy ich usunięcie nie jest sprzeczne z prawnie uzasadnionymi interesami Administratora;

  5. prawo do domagania się kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych;

  6. prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych;

  7. prawo do tego, by w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych zwrócić się do nas lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ewentualnie też do sądu.


  Kto pomaga nam w przetwarzaniu?

  Wszystkie dane osobowe są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim. Wyjątkiem są dostawcy oprogramowania do przetwarzania danych, usług i aplikacji, takich jak.

  1. Dostawca webhostingu,

  2. Dostawca oprogramowania marketingowego,

  3. Dostawcy usług transportowych i kurierskich,

  4. Dostawcy bramek płatniczych,

  oraz ewentualnie inni dostawcy oprogramowania do przetwarzana danych, usług i aplikacji, z których obecnie korzystamy. Jeżeli interesuje Cię, kto konkretnie zapewnia nam te usługi, prosimy o kontakt pod e-mail: info@somavedic.pl