Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Dodaj Somavedic i popraw jakość swojego życia

Kontynuuj zakupy

Sprawdzone pozytywne działanie

Sprawdzone pozytywne działanie

Nowe badania pokazują poprawę jakości snu, nastroju i zmienności rytmu serca

Wizualizacje badania Somavedic & Braintap

Somavedic i BrainTap ujawniają wyniki badania potwierdzające pozytywne efekty technologii synchronizacji fal mózgowych z dźwiękiem oraz technologii łagodzenia skutków EMF na samopoczucie psychiczne i fizyczne.

Wyniki wskazały na statystycznie istotną poprawę jakości snu i nastroju oraz zmniejszenie poziomu stresu i depresji po wprowadzeniu synchronizacji fal mózgowych z dźwiękiem (ABE) i technologii łagodzenia skutków EMF (EEMT), zarówno w przypadku ich osobnego jak i łącznego zastosowania.

Sześciotygodniowe badanie obejmowało 20 uczestników w wieku od 34 do 65 lat, którzy codziennie odbywali dwie sesje BrainTap, korzystając z zestawu słuchawkowego BrainTap w bliskiej odległości od urządzenia Somavedic™. Wyniki badania wykazały, że 100% uczestników doświadczyło głębszego i bardziej kojącego snu, podczas gdy 90% zanotowało poprawę w uczuciu szczęścia i ogólnym nastroju. W celu oceny wyników i skuteczności, rozdano następujące testy: Pittsburgh Quality of Sleep Index, kwestionariusz The Profile of Mood States (POMS) oraz skala Depresji, Lęku i Stresu (DASS-21).

Badanie podkreśla znaczenie zrozumienia funkcjonowania mózgu podczas snu oraz wpływu urządzenia Somavedic na różne problemy zdrowotne wynikające ze stresu i braku snu. Głównymi ograniczeniami badania są niewielka liczba uczestników oraz brak grupy kontrolnej z placebo. Niemniej jednak wyniki są obiecujące i wymagają dalszych badań w celu potwierdzenia tych ustaleń.

Pobierz analizę (EN) Zobacz wszystkie analizy

1. Somavedic obniża poziom markerów biologicznych hs-CRP w przypadku chronicznych stanów zapalnych

Za pomocą panelu badawczego AgingSOS™ Jinfiniti Precision Medicine z wykorzystaniem 12 markerów biologicznych analizie poddano próbki krwi 24 ochotników. Na podstawie danych ze screeningu (czas 0) do udziału w kolejnej fazie badań wybrano 12 osób badawczych. Dziesięciu rodzinom i dwóm małżeństwom dostarczono 10 urządzeń Somavedic Uran (nazwa handlowa w USA: Medic Green Ultra). Urządzenia te zostały umieszczone w domach uczestników. Po 2, 4 i 8 tygodniach działania urządzeń w każdym punkcie czasowym pobrano próbki krwi, które następnie poddane były analizie za pomocą takich samych markerów biologicznych.

Kluczowe wnioski

Graf

Przeciętna wartość i miarodajne odchylenie markerów biologicznych w poszczególnych punktach. Czas 0 oznacza okres przed wystawieniem na działanie urządzenia.

2. Pomiary wpływu urządzenia Somavedic Amber na jonizację powietrza

Pomiary w hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial w Libercu, wykonane 15.12.2020 i 18.01.2021 przy włączonych urządzeniach Somavedic Amber oraz pomiary wykonane 08.02.2021 bez urządzeń Somavedic Amber, trzy dni po ich zdemontowaniu wykazały, że urządzenia Somavedic Amber powodują wzrost jonizacji powietrza. Średnia wartość jonizacji powietrza okazała się ponad dwukrotnie wyższa od wartości zmierzonych bez urządzeń Somavedic Amber.

Kluczowe wnioski

Porównanie zmierzonych stężeń jonów ujemnych we wszystkich punktach pomiarowych z urządzeniami Somavedic Amber oraz bez nich.

Porównanie zmierzonych stężeń jonów ujemnych we wszystkich punktach pomiarowych z urządzeniami Somavedic Amber i bez nich

We wszystkich punktach pomiarowych zostały zarejestrowane wyższe średnie wartości stężenia jonów ujemnych z urządzeniami Medic Amber wobec poziomu stężenia tych jonów bez włączonych urządzeń.

Raport opracował: Dr. inż. Jiří Landa zajmujący się modelowaniem matematycznym, w szczególności modelowaniem rozprzestrzeniania się radionuklidów w środowisku naturalnym oraz ich wpływu na człowieka.

3. Ograniczenie wpływu promieniowania telefonów komórkowych

Ocena wpływu promieniowania powszechnie stosowanych telefonów komórkowych na regenerację komórek i gojenie się fibroblastów tkanki łącznej oraz wpływu na tworzenie się anionorodników ponadtlenkowych neutrofili funkcjonalnych w sytuacjach uszkodzeń oksydacyjnych. Dodatkowo, ocena minimalizowania przez Somavedic Amber wpływu promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe na komórki ludzkie.

Ograniczenie wpływu promieniowania telefonów komórkowych

Kluczowe wnioski

Zdolności regeneracyjne komórek / gojenie się fibroblastów tkanki łącznej a także aktywność neutrofili funkcjonalnych jako reakcja układu odpornościowego przed inwazyjnymi patogenami mikrobiologicznymi ulegają znaczącemu osłabieniu pod wpływem promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe. Wykorzystanie Somavedic Amber ogranicza powyższe, niekorzystne działania. Na podstawie wyników obydwu testów zaleca się stosowanie modelu MedicAmber w celu ograniczenia wpływu promieniowania emitowanego przez telefony komórkowe.

Wyniki jednego z eksperymentów prezentujące wpływ Somavedic Amber na zawężanie się przestrzeni pozakomórkowej w warstwie fibroblastów tkanki łącznej dzięki migracji i namnażaniu.

  • Niebieskie punkty = komórki badane i niewystawione na promieniowanie
  • Zielone punkty = komórki badane wystawione na promieniowanie i chronione przez Somavedic Amber
  • Żółte punkty = komórki badane wystawione na promieniowanie i niechronione

Uśrednioną wartość dla każdego pomiaru prezentuje przerywana linia w odpowiednim kolorze. Efekt ochronny Somavedic Amber przed promieniowaniem emitowanym przez telefony komórkowe widoczny przy bezpośrednim porównaniu z sytuacją dla komórek niechronionych.

Wizualizacja regeneracji komórek po 16 godzinach lub migracji i namnażaniu fibroblastów tkanki łącznej

  • A) badany fragment komórki niewystawiony na promieniowanie telefonów komórkowych
  • (B) niechroniony fragment wystawiony na promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe
  • (C) fragment wystawiony na promieniowanie emitowane przez telefony komórkowe chroniony przez Somavedic Amber.

Należy zwrócić uwagę na różnice w przestrzeniach pozakomórkowych widoczne w gęstej warstwie komórek.

4. Pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy i nerwowy

Współpraca nad opracowaniem inteligentnego urządzenia terapeutycznego w standardzie EBM (Evidence Based Medicine - medycyny opartej na wynikach badań naukowych) mierzącego ciśnienie krwi, poziom stresu i relaksu a także jakość snu.

Kluczowe wnioski

Badania przedkliniczne potwierdziły efekty wieloletniego stosowania urządzeń Somavedic zaobserwowane przez jego użytkowników, jak i samego producenta. Dzięki indywidualnemu podejściu każdy przypadek jest badany jednostkowo bez przeprowadzania oceny statystycznej.

Ikona - Pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy i nerwowy

Somavedic ma pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.
Wysokie ciśnienie krwi spada (w 7 przypadkach), niskie ciśnienie krwi wzrasta w 2 przypadkach.

Ikona - niskie ciśnienie krwi

Somavedic ma pozytywny wpływ na układ nerwowy.
Wyjątkowo pozytywną poprawę kondycji psychicznej stwierdzono w 4 przypadkach.

Ikona - pozytywny wpływ na układ nerwowy

Stwierdzono ogólnie pozytywny wpływ Somavedic na kondycję fizyczną i psychiczną badanych osób.

Ikona - pozytywny wpływ na stan fizyczny i psychiczny

Poprawie uległa długość i jakość snu.

5. Poprawa wartości ciśnienia tętniczego, krążenia oraz równowagi wewnętrznej

Testy ochronnego działania urządzenia Somavedic Medic na organizm poddany promieniowaniu elektromagnetycznemu emitowanemu przez telefony komórkowe, Wi-Fi itp. za pomocą pomiarów wahań tętna jako metody diagnostyki testowej.

Kluczowe wnioski

U 80% badanych stosowanie urządzenia Somavedic MEDIC prowadzi do widocznej poprawy tętna. Korzystanie z urządzenia korzystnie wpływa również na krążenie i wspomaga autonomiczny układ nerwowy w utrzymaniu równowagi wewnętrznej. Wyniki pomiarów wskazują, iż pozytywny wpływ urządzeń Somavedic wzrasta wraz z długością ich stosowania.

Przed

Zmienność rytmu serca - przed użyciem urządzenia Somavedic

Po

Zmienność rytmu serca - po zastosowaniu urządzenia Somavedic

6. Znacząca poprawa OB (sedymentacji)

Badanie działania Somavedic MEDIC przy nasilającym się polu elektromagnetycznym (EMF) z wykorzystaniem analizy czerwonych krwinek w ciemnym polu poprzez ekspozycję obiektu badań przez okres 90 minut w polu Somavedic.

Kluczowe wnioski

W początkowej fazie badań u wszystkich pacjentów występował różny stopień sedymentacji erytrocytów oraz zaburzenia drogi opadania czerwonych krwinek. Po terapii z zastosowaniem Somavedic MEDIC u wszystkich pacjentów zaobserwowano wyraźną poprawę sedymentacji. Dodatkowo, wszyscy pacjenci deklarowali lepszą kondycję i samopoczucie.

Przed

Sedymentacja erytrocytów przed zastosowaniem urządzenia Somavedic

Po

Sedymentacja erytrocytów po zastosowaniu urządzenia Somavedic

Międzynarodowe Towarzystwo Badań nad Elektrosmogiem IGEF

Ochrona przed wpływem EMF/5G/WiFi

EMF lub fale elektromagnetyczne są wszechobecne w naszym otoczeniu - w domu, szkole oraz w pracy. Wraz ze wzrostem liczby stosowanych urządzeń elektronicznych oraz wprowadzaniem technologii 5G, ważniejszy niż kiedykolwiek staje się wzrost świadomości skutków powszechnego stosowania tych technologii.

WIĘCEJ INFORMACJI

Woda strukturalna

Woda strukturalna (lub woda heksagonalna) to woda występująca w naturze, w tym także w komórkach człowieka. Z biologicznego punktu widzenia jest to najkorzystniejszy rodzaj wody spotykany w przyrodzie. Niestety, wraz z wiekiem organizm ludzki traci wodę strukturalną. Można temu jednak zaradzić.

WIĘCEJ INFORMACJI

Wolne rodniki

Stres oksydacyjny to zaburzenie stanu wolnych rodników i przeciwutleniaczy w organizmie mogący doprowadzić do uszkodzenia komórek i tkanek. Wiele dowodów naukowych wskazuje, że długotrwałe oddziaływanie stresu oksydacyjnego przyczynia się do powstawania szeregu chorób przewlekłych.

WIĘCEJ INFORMACJI

Effect of Somavedic in patients with wet AMD

A groundbreaking study brings a new ray of hope for individuals grappling with wet age-related macular degeneration (wet AMD).

Przedkliniczne badania skuteczności urządzenia Somavedic

Wyniki wykazują pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy i nerwowy oraz poprawę jakości i długości snu

Międzynarodowe towarzystwo badań nad elektrosmogiem IGEF

Raport z badań biofizycznych oddziaływania urządzenia Somavedic w przypadku wystawienia na wpływ częstotliwości elektromagnetycznych

Wpływ Somavedic na ilość jonów ujemnych

Pomiary wpływu urządzeń Somavedic Amber na jonizację powietrza w hotelu Pytloun Grand Hotel Imperial w Libercu

Poznaj nasze modele

Kup teraz
Poznaj nasze modele